အော်ဒါအတည်ပြုခြင်းအဆင့်ဆင့်

Step 1

လူကြီးမင်း၏ အော်ဒါအတည်ပြုကြောင်း SMS ရရှိပါမည်။

Step 2

G-Tree မှလူကြီးမင်း၏ အော်ဒါကိုပို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ငွေလွှဲရန်အတွက်ငွေလွှဲနိုင်သော bank account များ၏ link ကို SMS ရရှိပါမည်။ (မှတ်ချက် - အော်ဒါ 2 ထည်တင်ထားသော်လည်း 1 ထည်သာ ရပြီး 1 ထည်မရခဲ့လျှင် G-Tree မှ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးပါသည်။)

Step 3

G-Tree မှ လူကြီးမင်း၏ အော်ဒါအတွက် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း SMS ရရှိပါမည်။

Step 4

လူကြီးမင်း၏ အော်ဒါ canceled ဖြစ်လျှင် အော်ဒါပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်း SMS ရရှိပါမည်။